CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI STAR AIRPORT HOTEL - SÂN BAY NỘI BÀI

Đặt Phòng Nhanh Nhất và rẻ Nhất
Phòng Một Giường ( Standar Double Room )
Phòng Một Giường ( Standar Double Room )
Người:2
Kích thước:20 m2
Giường:Giường đôi
Hướng:Đông

450.000 Đ

350.000 Đ

Xem chi tiết
Phòng Một Giường ( Supper Double Room )
Phòng Một Giường ( Supper Double Room )
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

600.000 Đ

450.000 Đ

Xem chi tiết
Phòng Hai Giường ( Standar Twins Room )
Phòng Hai Giường ( Standar Twins Room )
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

600.000 Đ

450.000 Đ

Xem chi tiết
Phòng Hai Giường ( Supper Tiwns Room )
Phòng Hai Giường ( Supper Tiwns Room )
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

700.000 Đ

550.000 Đ

Xem chi tiết
Phòng Ba ( Tripple Room )
Phòng Ba ( Tripple Room )
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

890.000 Đ

670.000 Đ

Xem chi tiết
Phòng Gia Đình
Phòng Gia Đình

800.000 đ

600.000 đ

Xem chi tiết
Phòng Gia Đình
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

800.000 Đ

600.000 Đ

Xem chi tiết